Skip to main content

Valviran ja aluehallintoviraston suositus

Valvira ja aluehallintovirastot laativat yhteisesti 16.9.2020 uuden suosituksen, jonka avulla tarkennetaan ja kiinnitetään huomiota niihin kriteereihin, jota yksityisen sosiaalihuollon palveluilta vaaditaan sekä voimassa olevan lainsäädännön että päihdehuollon laatusuositusten mukaan.

Kohti parempaa ja laadukkaita päihdepalveluita!
Toimimme näiden suositusten mukaisesti.

”Hyvä huominen alkaa tänään”

Valviran uusi ohje tästä linkistä.