Skip to main content

Markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste: Markkinointirekisteri

 1. Rekisterin nimi
  Aarni Rehab Oy, Aarni Rehab Päihdekuntoutus Oy markkinointirekisteri

 2. Rekisterinpitäjä
  Aarni Rehab Oy
  Ruokoraumantie 380
  21140 Naantali

  Rekisterin yhteyshenkilöt

  Rekisteriasioita hoitavana henkilönä toimii toimitusjohtaja Sanni Harju

  Tietosuojavastana toimii Kristiina Silver. Tietosuojavastaava huolehtii rekisteriselosteen nähtävillä pidosta ja antaa rekisteröidyn pyynnöstä tarkempia tietoja rekisterinpidosta.

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteriin merkittyjä henkilötietoja on tarkoitus käyttää asiakassuhteen hoitamiseen ja mainonnan sekä suoramarkkinoinnin kohdistamiseen asiakastietojen perusteella.

 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
  Asiakkaan antama suostumus

 5. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisterin henkilötiedot on kerätty:
  1. rekisteröidyltä itseltään suostumukseen perustuen
  2. rekisteröidyltä itseltään esim. tapahtumissa, messuilla
  3. julkisista palveluista, kuten yritysten ja yhteisöjen verkkosivuilta
  4. Aarni Rehabin sähköisen uutiskirjeen tilauksen yhteydessä verkkolomakkeen kautta

   Asiakastietoja rekisteriin voidaan hankkia myös ostopalveluna.

 6. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
  Markkinointirekisteri sisältää, siltä osin kun ne ovat rekisterin pitäjän tiedossa, seuraavat asiakastiedot: etu- ja sukunimi, yritys/yhteisö tai vastaava, titteli, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
  Markkinointirekisteri säilytetään sähköisesti yhtiön yhteisellä verkkolevyllä, minne on rajattu pääsy. Henkilötietoihin on pääsyoikeus rajoitetusti organisaation jäsenillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Jos asiakas liittyy markkinointirekisterilistalle paperisella lomakkeella esim. messuilla tms., asiakkaan tiedot tallennetaan sähköiseen rekisteriin ja paperinen lomake tuhotaan.

  Rekisteriä pidetään yllä manuaalisesti.

 8. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta tässä rekisterissä olevia henkilötietoja EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolelle.

  Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, poikkeuksena rekiste-rinpitäjän puolesta toimitettavaa tehtävää (esim. postitukset). Tällöin tehtävää suorittavat sopimuskumppanit, joita sitoo salassapitovelvollisuus ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Heidän kanssaan on tehty erillinen sopimus

 9. Oikeus tarkastaa tiedot
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkas-tuspyyntö on tehtävä kirjallisesti, allekirjoitettava ja osoitettava tietosuojavastaavalle.

 10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti, allekirjoitettava ja toimitettava Aarni Rehabin tietosuojavastaavalle.

  Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojen poistamista, pyynnön voi toimit-taa osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Mikäli tarkastusoikeuteen tai virheellisen tiedon korjaamiseen ei suostuta, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

 12. Henkilötietojen käsittelyn kesto
  Rekisterin henkilötietoja ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti tietojen muuttuessa. Rekisteri on voimassa kunnes asiakassuhde päättyy tai rekisteröity haluaa poistua markkinointirekisteristä.

 13. Käsittely
  Tietosuojaseloste on hyväksytty johtoryhmässä 12.10.2020