Skip to main content

Lääkeriippuvuus

Lääkeriippuvuus voi syntyä reseptilääkkeisiin ihmisen käyttäessä lääkkeitä pitkäkestoisesti tai käyttäessä lääkkeitä muuten kuin alkuperäiseen tarkoitukseen. Lääkkeet voivat muuttaa aivojen toimintaa ja pitkäkestoisen käytön seurauksena aivojen muutokset heikentävät itsekontrollia ja kykyä tehdä itseä koskevia terveitä päätöksiä. Lääkkeisiin saattaa kehittyä voimakas himo ja kyvyttömyys lopettaa käyttö halutessaan.

Lääkeriippuvuus voi syntyä ahdistuneisuushäiriö lääkkeisiin, unilääkkeisiin, opioideihin ja keskushermostoa aktivoiviin psykostimulantteihin.

Lääkeriippuvuuden hoidossa on tärkeää huomioida mahdollisten vieroitusoireiden vakavuus ja lääkkeiden aloittamisen aiheuttaneen syyn hoitaminen riippuvuushoitoa tukevalla tavalla. Lääkäri toteuttaa hoidontarpeen arvioinnin.

Lääkeriippuvuus - Rehab365 - Rymättylä