Skip to main content

Aarni Rehab Oy vaihtanut omistajaa

Aarni Health on myynyt Aarni Rehab Oy:n ja sen tytäryhtiön Aarni Rehab Päihdekuntoutus Oy:n sen toimivalle johdolle. Yhtiö siirtyy uuteen omistukseen 9.12.2020 alkaen ja Aarni Rehab jatkaa tämän jälkeen itsenäisenä yhtiönä. Aarni Rehab on erikoistunut päihde- ja peliriippuvuussairauksien kuntoutukseen.

Aarni Healthin strategiaa muutettiin siten, että se ei ole jatkossa päihdekuntoutuksen palvelutuotannossa mukana. Aarni Health jatkaa strategiansa mukaisesti mitattavasti vaikuttavien työkykypalveluiden tuottamista, organisaatioiden kehittämistä, työelämäinnovaatioita sekä henkilöstöpalveluita ja keskittyy vahvistamaan yhteistyötä vakuutusyhtiöiden, terveyspalveluiden tuottajien, yritysten sekä julkisten organisaatioiden kanssa.

Aarni- konserniin kuuluvat jatkossa Aarni Health Oy, Aarni Henkilöstö Oy, Aarni Kasvu Oy sekä Aarni Työkyky Oy.