Skip to main content
{Minnesota-hoito} {Rehab365}

Katri Lindroos

Sairaanhoitaja (AMK), psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto, realiteettiterapian koulutus (RTC)

Rehabissa sairaanhoitajana työskentelevällä Katrilla on 30 vuoden työhistoria hoitoalalta. Kattavasti eri asiakas- ja potilasryhmien parissa työskennelleenä hänellä onkin vankkaan ammatilliseen kokemukseensa perustuvaa monipuolista näkemystä lähes kaikista ihmisen elämänkaaren vaiheista iloineen ja haasteineen.

Katrin työura päihdehoidon parissa alkoi Myllyhoitoyhdistyksessä, johon hän päätyi suorittaessaan psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoa. Itsekin ”kokemuksen koskettama” Katri on vahva toipumiskeskeisen hoidon puolestapuhuja, ja hän korostaa myös kokonaisvaltaisen henkisen kasvun merkitystä osana toipumisprosessia.

Työn sisältö ja usko oman tekemisen merkityksellisyyteen ovat Katrille tärkeimpiä arvoja hänen työssään. Katrin mukaan parasta on, kun saa tukea muita ihmisiä kohti parempaa huomista omaa kokemusta hyödyntäen. Tärkeässä roolissa on myös samanhenkinen työyhteisö, jossa on hyvä olla.

Katri on luonteeltaan positiivisesti asioihin suhtautuva, ja hänen elämänasenteessaan toivo on aina vahvasti läsnä. Katrilla on kyky kohdata jokainen ihminen aidosti, jolloin kuulluksi tulemisen kokemus välittyy. Huumori -erityisesti itselle nauraminen -on näkyvä ja kuuluva osa Katrin persoonaa.

Vertaistuki on tärkeä osa Katrin arkea ja elämää myös työn ulkopuolella. Vapaa-ajallaan Katri rentoutuu usein käsitöiden ja äänikirjojen parissa. Henkisestä kasvusta kiinnostunut Katri harjoittaa aktiivisesti joogaa ja meditaatiota, sekä pulahtaa avantoon aina tilaisuuden tullen. Myös omat lapset ja lapsenlapset tuovat suurta iloa ja merkityksellisyyttä Katrin elämään.

”Kaikella on tarkoituksensa”