Skip to main content
{Minnesota-hoito} {Rehab365}

Teemu Nieminen

Lähihoitaja, ravintolakokki, yo-merkonomi, opiskelee Minneakatemiassa päihdeohjaajaksi

Teemulla on monenkirjava työ- ja opiskeluhistoria jo ajalta ennen raitistumista. Alkoholismin otettua miehestä täyden otteen, luopui Teemu työstään hyvin menestyvänä kravattikaulaisena konsulttina ja löysi lopulta monen mutkan kautta raittiuden vertaistukiryhmien avulla. Oman raitistumisprosessinsa myötä Teemu sai vahvan oivalluksen siitä, ettei kemialliseen riippuvuuteen ole olemassa kemiallista ratkaisua.

Saatuaan oman toipumisensa hyvälle alulle Teemu ryhtyi toteuttamaan uutta unelmaansa muiden päihderiippuvaisten ja heidän läheistensä auttamisesta ja hän kouluttautui päihdetyön lähihoitajaksi. Kolmen vuoden työpesti Naarajärven vankilan päihdeohjaajana rattijuopumustuomiota suorittavien vankien parissa mahdollisti hänelle myös kouluttautumisen vertaistuelliseen päihdetyöhön mm. Euroopan johtavan Minnesota -mallisen päihderiippuvuuteen erikoistuneen psykiatrisen sairaalan Castle Craigin päihdeohjaajakoulutuksessa sekä mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti Suomen kokeneimpien vertaisammattilaisten ohjauksessa Myllyhoitoyhdistyksen koulutuksissa.

Vankilatyössä Teemu jäi kaipaamaan läheisten ottamista mukaan toipumisohjelmaan, ja hän hakeutuikin työhön Minnesotamallia ammatillisesti toteuttavaan hoitolaitokseen, jossa sai itsekin läpikäydä hoito-ohjelman. Alkoholistiperheessä kasvaneelle Teemulle omien läheisten kohtaaminen oli tärkeä muistutus siitä, kuinka suurta tuskaa riippuvainen aiheuttaa läheisilleen. Läheisten tukeminen ja auttaminen onkin myös Teemun nykyisessä työotteessa erittäin tärkeässä roolissa.

Teemu kertoo tekevänsä työtään, jotta jokainen päihderiippuvainen ja läheinen saisi mahdollisuuden toipua rakastavassa ja välittävässä ilmapiirissä päihderiippuvuuden sairauskäsityksen ymmärtävässä ympäristössä. Teemu korostaa usein, että päihderiippuvuutta tulee hoitaa sairauden, ei sairastuneen ehdoilla.

Vapaa-aikaansa Teemu viettää perheensä parissa ja mm. aktiivisesti vertaistukiryhmiin osallistuen. Myös jalkapallo on merkityksellisessä roolissa Teemun elämässä.

Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista
-Eino Leino, Hymyilevä Apollo-